ועדת כספים 2016

  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 - 9/11/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 - 9/11/2016 (נגיש)
  תצהיר גזבר ועדת כספים - הצעות שינויים ותוספות מילואים - 31/10/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 - 25/9/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 - 25/9/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 - 21/8/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 - 21/8/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 - 24/7/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 - 24/7/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 - 26/6/2016 (סרוק ויתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 - 26/6/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 - 29/5/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 - 29/5/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 - 17/4/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 - 20/03/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 - 20/03/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 2 - 28/2/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 2 - 28/2/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 - 26/1/2016 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 - 26/1/2016 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - תחזית שנתית 2016 - 8.12.2015 (סרוק וחתום)
  הרצליה עמותה למען הקשיש - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 (ע"ר) (נגיש)
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100