ועדת כספים - עמוד ראשי

להלן תחזית ישיבות ועדת הכספים, בראשות מר משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים, לשנת 2017:

← 22.01.2017 ראשון 17:00 
← 19.02.2017 ראשון 15:30 (בוטל) 
← 19.03.2017 ראשון 16:00 
← 23.04.2017 ראשון 16:00 
← 21.05.2017 ראשון 15:30 - צו המיסים - ארנונה
← 25.06.2017 ראשון 16:00 
← 23.07.2017 ראשון 16:00 
← 20.08.2017 ראשון 16:00 
← 17.09.2017 ראשון 16:00 
← 29.10.2017 ראשון 15:30 - אישור תקציב הרגיל ותקציב בלתי רגיל
← 26.11.2017 ראשון 16:00 
← 24.12.2017 ראשון 16:00 

 

לתשומת לבכם:
במהלך השנה יתכנו שינויים כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש.
יש לוודא כשבוע לפני מועד הישיבה באם לא חל שינוי.

 


 

פרוטוקולים של ועדת כספים לפי שנים:

2017

2016

2015

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525