ועדת ערר לארנונה כללית

פרוטוקולים של ועדת ערר לארנונה כללית לפי שנים:

2017

2016

2015

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100