ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים

מעבר לעמוד הקצאות מקרקעין ומבנים
נוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר הקצאה קרקע או מבנה, בפטור ממכרז ללא תמורה מאת רשויות מקומיות לתאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו''ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

נוהל זה מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, יעילות ושקיפות.

   פרוטוקול ועדת משנה מס' 1 - הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - 19.7.2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת משנה מס' 1 - הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - 19.7.2017 (נגיש)
  פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים - 17.9.16 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים - 30.3.16 (סרוק וחתום)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525