ועדת כספים - פרוטוקולים 2018

להלן תחזית ישיבות ועדת הכספים, בראשות מר משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים, לשנת 2018:

← 21.01.2018 ראשון 17:00 
← 18.02.2018 ראשון 15:30 (בוטל) 
← 25.03.2018 ראשון 16:00 
← 22.04.2018 ראשון 16:00 
← 14.05.2018 שני    17:00 - צו המיסים - ארנונה
← 17.06.2018 ראשון 16:00 
← 29.07.2018 ראשון 16:00 
← 19.08.2018 ראשון 16:00 
← 16.09.2018 ראשון 16:00 
← 28.10.2018 ראשון 16:00 - אישור תקציב הרגיל ותקציב בלתי רגיל
← 25.11.2018 ראשון 16:00 
← 23.12.2018 ראשון 16:00 

 

לתשומת לבכם:
במהלך השנה יתכנו שינויים כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש.
יש לוודא כשבוע לפני מועד הישיבה באם לא חל שינוי.

 


 

פרוטוקולים של ועדת כספים לפי שנים:

2017

2016

2015

 עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525