ועדת השלושה 2018

  חוזה ניהול חתום מכרז מש/33/2017 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
  החלטה על התקשרות שירותי ניהול ופיקוח - מכרז חש/2017 / 1
  נוהל להתקשרות עבור מכרז אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק. מס' נוהל מש/2017 / 33
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח - הנגשת מוסדות חינוך חש/2017 / 1
  טבלת ריכוז החלטות על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח (נגיש) (עדכון: 31.5.18)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/2017/ 11
  חוזה ניהול חתום - ליסינג תפעולי במסגרת מכרז פומבי מס' לת/2017 /21 (סרוק וחתום)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז מס' מש/ 2017 / 33 : אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז מס' מש/ 2017 / 33 : אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' מש/ 2017 / 33: אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' מש/ 2017 / 33: אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – נוהל מס' 11518-17-400103-A – אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור (פרק ב') (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – נוהל מס' 11518-17-400103-A – אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור (פרק ב') (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז: מש/33/2017 – תחנת הצלה חוף הכוכבים (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מכרז: מש/33/2017 – תחנת הצלה חוף הכוכבים (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/2017/20 (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/2017/20 (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז: לת/21/2017 אספקת רכבים בליסינג תפעולי (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז: לת/21/2017 אספקת רכבים בליסינג תפעולי (סרוק)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז: פא / 2016 / 19 (נגיש)
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז: פא / 2016 / 19 (סרוק)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525