ועדות עירוניות

מח' ועדות עירוניות עברה לבניין העירייה החדש - 'שער העיר'
רחוב בן גוריון 22 - קומה שניה.

 

ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
(לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על שם הוועדה המסומן בצבע כחול)

 


רשימת יושבי ראש וחברים בוועדות העירייה
 רשימת הוועדות (ושמות יושבי הראש)

• ועדת כספים - משה פדלון 
• ועדה לקידום זכויות הילד - משה פדלון

• ועדת מכרזים - טובה רפאל (עדכון אחרון - 23 ביולי 2017)
• ועדת איכות הסביבה - תום סטרוגו

• ועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה) - משה פדלון
• ועדת משנה לתכנון ובניה - משה פדלון

• ועדת תמיכות - מקצועית - יהודה בן עזרא

• ועדת ביקורת - יריב פישר

• ועדת תנועה עירונית - ועדה מייעצת לרשות תמרור - דורון גילר

• ועדת נגישות - יהונתן יסעור 

• ועדת תרומות - יהודה בן עזרא 

• ועדת השמות - משה פדלון 
• ועדת הנצחה - משה פדלון
• ועדת נרצחי טרור - משה פדלון

• ועדת בטיחות בדרכים - מאיה כץ
• ועדת חינוך - איה פרישקולניק

• ועדת ביטחון - יוסי קוממי

• ועדת שקיפות - יוסף לונדון
• ועדה לשימור אתרים - צבי וייס

• ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים - משה פדלון
• ועדת ערר לארנונה כללית 
        צוות א - עו"ד חי חיימסון
        צוות ב - עו"ד אריה אגולסקי

 

• ועדת הנחות בארנונה - משה ועקנין
• ועדת קליטה - צבי וייס
• ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול - איה פרישקולניק
• ועדת רכש ובלאי - יהודה בן עזרא
• ועדה לבחירת יקיר העיר - משה פדלון

  

 


 

חברות בנות ותאגידים 

• החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון)
• תאגיד הביוב והמים
• החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה)
• מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ
• עמותת בני הרצליה
• חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל)
• הנהלת מתנ"ס בית פוסטר
• עמותת האנסמבל

• דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ
• עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר) 
• מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות

• תאגיד הקבורה עירוני 
• הנהלה בית אבות הרב קוק

• ועד עמותת על"ה
• החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים

 


עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525