מחלקת רכש

תפקידים:

• שרותי רכש כולל מכרזים למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך כגון: ציוד למחלקות חשמל וכבישים, ריהוט וציוד משרדי, חומרי ניקיון ומזון.

• ניצול יתרון הגודל, המקצוענות והיעילות, לשם חסכון בעלויות, שיפור באיכויות ודיוק בזמנים.

• שמירה על כללי מינהל תקין, תמחור ורישום טובין לכלל מוסדות העירייה.

• הצטיידות לפרויקטים חדשים ולתחילת שנת לימודים, לעיתים בהתראות קצרות מאוד.

• ניהול ותחזוקת ספר ספקים אגפי.

• מתן ייעוץ למוסדות העירייה, מוסדות חינוך, יחידות סמך עירוניות, תאגידים, יחידות הניהול העצמי.

 

 

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100