מחלקת לוגיסטיקה

תפקידים:

• שרות אמין ומהיר למוסדות העירייה בנושאי ציוד, ניקיונות, מעקב, ביטוח ושמירה על הרכוש העירוני.

• אספקת ציוד וצורכי משרד למוסדות העירייה ע"י אתר האינטרנט.

• אחזקת מחסני העירייה: קליטת ניפוק וארגון כלל הציוד המאוחסן.

• ניהול הקטלוג העירוני והנפקת מדבקות ברקוד לציוד חדש.

• טיפול ברכוש העירייה - תיעוד דינאמי וספירה, לשם ביטוח הרכוש, דיוק, עדכניות וניצול יעיל של המשאבים.

• עזרה וסיוע בנושאי כוח אדם ארגון וסידור אירועים עירוניים.

• מכרזים לבחירת ספקים.

• עריכת ועדות בלאי ומכירת רכוש לא שמיש ופסולת ברזל לגורמי חוץ עם זיכוי תקציבי לקופת העירייה.

• ניהול רכישת מזון וכיבוד מזכיין והפצת ההזמנות.

• טיפול לוגיסטי במכשירי הסלולרי כולל מירס של עובדי הרשות.

• הפעלת חברות ניקיון שעוברות מכרז במוסדות העירייה.

• רכישה ותחזוקת מכונות צילום, שיכפול, מדפסות ופקס לעירייה.

• טיפול בהעסקת עובדי חוץ של האגף באמצעות מכרז כ"א.

• סיוע לקהילה בנושאים כגון ציוד לאבלים, חלוקת מים, שע"ח וכו'.

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525