רכז תאום הנדסי

תפקידים:

• ממונה אנרגיה עירוני - דוחות למשרד האנרגיה כחוק, התמודדות למענקים ממשרד האנרגיה, ניהול פרויקטים של התייעלות אנרגטית.

• אחראי גילוי וכיבוי אש - ניהול קבלן לשרות שוטף במוס"ח ובמוסדות העירייה, קבלת אישורים וניהול פרויקטים להתקנות חדשות.

• מתן רישיונות לעבודה בכביש בתאום המשטרה ואישורי עבודת לילה.

• תכנון וניהול פרויקטים של קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר.

• חבר ועדת נגישות - איסוף מידע עדכני לפרויקטים ומעקב ובקרה.

• חבר ועדת תנועה - יישום החלטות הועדה.

• חבר בצוות עבודה של "תג הסביבה" - הובלה מטעם אגף ת.ב.ל.

• סיכומי דיון.

• טבלאות ודוחות בתחומים שונים.

• פקודות לאירועים שונים.

• מצגות שונות כולל בנושאי מבנה ארגוני.

• העלאת תוכן לאתר האינטרנט העירוני.

• אישורי כניסה וחניה בתב"ל כולל השילוט הנדרש.

• תפקידים נוספים.

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525