עבודות גישוש, חשיפה ופינוי אסבסט

השבוע החלו עבודות גישוש, חשיפה ופינוי אסבסט מהאזור בתמונה המופיעה בתחתית העמוד. האיזור מתוחם ע"י הרחובות: אהרונסון במערב, הרב קור בצפון ובר כוכבא במזרח.

העבודה מפוקחת ומלוות ע"י המשרד להגנת הסביבה, מפקח אסבסט פריך, ונציגי היחידה. בזמן העבודות יבוצעו הרטבות קרקע, דיגומים וכל הליך שיאפשר לשמור על בריאות הציבור.
 
להלן הנחיות העירייה:
•         מומלץ להישאר בבתים עם חלונות סגורים בזמן העבודות.
•         בסיום כל יום ובתום העבודות ניתן לפתוח חלונות.
•         ההנחיות הנ"ל יועברו לתושבים ע"י הקבלן, באמצעות שילוט באזור.
•         הבתים המזרחים של רחוב בר כוכבא קרובים לאיזור הפינוי, לכן יש להקפיד במיוחד באיזור המדובר.
•         נבקש להמנע מכניסה לאזור המגודר, גם לאחר שעות העבודה.

 


ניתן לפנות למוקד עירוני:

חיוג מקוצר מאיזור הרצליה 106
טלפונים נוספים: 09-9591520, 09-9591527

 

""

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100