הליכים תחרותיים

הבהרות ושינויים (מספר 2) - להליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותים

הבהרות ושינויים (מספר 2) - להליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותים

בהמשך לשאלות המציעים בהליך מובאת אליכם התייחסות העירייה, לשאלות הבהרה ובקשות
לשינויים
21/11/2017
הבהרות ושינויים (מספר 1) - להליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותים

הבהרות ושינויים (מספר 1) - להליך הזמנה להציע הצעות למתן שירותים

בהמשך לשאלות המציעים בהליך מובאת אליכם התייחסות העירייה, לשאלות הבהרה ובקשות
לשינויים
20/11/2017
עיריית הרצליה - הלשכה המשפטית: הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטים לעירייה

עיריית הרצליה - הלשכה המשפטית: הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטים לעירייה

עיריית הרצליה מזמינה משרדי עורכי הדין, ליתן לה שירותים משפטיים שוטפים לרבות ליטיגציה בתחומים שונים, בערכאות המשפטיות השונות, ובתנאים כמפורט במסמכי הליך זה על נספחיו.
9/11/2017
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525