תחרות צילום "סוקולוב פינת בן גוריון"

המרכז לפיתוח עירוני מכריז על תחרות צילום של מרכז העיר הרצליה.
15 התמונות הטובות ביותר, ייבחרו ע"י ועדה פנימית ויודפסו לתערוכה
שתמוקם בתיבות האור שבקדמת רחוב סוקולוב 36-42.


לפרטים מלאים אודות התחרות

נא למלא את הטופס המקוון שבתחתית העמוד ↓


טופס השתתפות:


כל משתתף רשאי להגיש לתחרות עד שלושה צילומים.
יש להעלות תמונה אחת בכל פעם.
 

 

*
*
*
*
*
*
* טען קובץ
*הנני מאשר כי אני הוא בעל מלוא זכויות היוצרים הבלעדי בצילומים שהוגשו
*הנני מצהיר בזאת כי קראתי את הנחיות התחרות, וכי הנני מסכים לאמור בו
*אני מעניק לעירייה אישור בלתי חוזר להציג את הצילומים בכל מקום אחר שעליו תחליט העירייה

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525