דבר ראש העיר


תושבות ותושבים יקרים,

אני שמח לעדכן אתכם כי אנו נמצאים בתהליך של גיבוש תכנית מתאר עדכנית לעירנו. התהליך ייעשה מתוך ראייה של הצרכים והרצונות שלכם ושל הדורות הבאים, על מנת שהרצליה תהיה ערוכה ומוכנה מבעוד מועד למגמות עירוניות ולאומיות שונות הצפויות בעתיד.

חשוב לי לשמוע את דעתכם, ההצעות והרעיונות שלכם שעשויים לתרום לגיבוש תכנית טובה ומותאמת יותר. על מנת שנפעל יחד, בשיתוף פעולה מלא ומושכל, אנו מזמינים אתכם להגיע לסדרת מפגשי שיח עם מיטב אנשי המקצוע והידע. במהלכם תוכלו לקבל תמונה מקיפה ומעמיקה לקראת הדיונים שנקיים במסגרת "שולחנות עגולים".

אני מזמין אתכם לעיין בחוברת שבה מופיע מידע חשוב בנושא וכן פירוט של המפגשים וההרצאות, וקורא לכם לבוא ולקחת חלק בתכנון הרצליה של המחר.

      

 ""


  שלכם, 

  משה פדלון
  ראש העירייה

חתימה של ראש העיר הרצליה 
 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525