ישיבות מועצה 2018

 

פרוטוקולים מישיבות המועצה ה-18 - שנת 2018

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 74 מיום 21.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
 


ישיבה מן המניין מס' 73 מיום 21.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו (ישיבה 73+74):    
 
  

 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 72 מיום 9.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:      

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 71
מיום 24.7.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:   

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 70
מיום 12.6.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:   

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 69
מיום 22.5.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:  

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 68
מיום 24.4.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו: 

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 67
מיום 20.3.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו: 
 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 66
מיום 20.2.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:

 

ישיבה מן המניין מס' 65
מיום 16.1.2018

סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:
 
  
  
 


 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 64
מיום 14.1.2018

סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

← צילום וידאו:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                             

       

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525