אגפים ומחלקות

לשכת ראש העירייה

לשכת סגני ראש העירייה

לשכת מנכ''ל העירייה

נציבות תלונות הציבור

המוקד העירוני

לשכת הדוברת

שירותים חברתיים

יחידת הנגישות

מינהל נשים

אגף החינוך והרווחה

לשכת מבקר העירייה

אגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר

אגף הנדסה

אגף המינהל הכספי

אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

אגף תב"ל - תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה

אגף משאבי אנוש

אגף תנו"ס - תרבות, נוער וספורט

יחידת הבריאות

מרכז פיתוח עירוני

מינהלת אזור התעשייה

מחלקת הספורט

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100