לשכת מנכ''ל העירייה


אגרת משולחנו של המנכ"ל

 

תושבות ותושבים יקרים,

בשבועות האחרונים התפרסם סקר מקיף שנערך בקרב תושבי העיר, תוצאות הסקר מלמדות על תחושת ביטחון גבוהה שחשים תושבי העיר בכל השכונות והאזורים, כל זאת ועוד מעיד על ניהול תקין של אגף הביטחון על ידי מנהל האגף וסגניו.

 

התודה האמתית מגיעה לפקחים, לפקחים המסייעים, שוטרי השיטור העירוני, צוותי המנהלה ועוד.

 

אגף הביטחון הינו אגף ייחודי, לא פעם האגף עומד בחזית המשימות, בהם אירועי חירום, אירועים מורכבים, אכיפה ושמירה על החוק והסדר, בלילות, בימים, בחגים ובשבתות.

 

אין לי ספק שגם בעתיד ימשיכו עובדי אגף הביטחון לדבוק במצוינות ובמוטיבציה גבוהה, והכל בכדי לשמור על הרצליה ותושביה, הן בהיבטי התנועה, הביטחון והסדר הציבורי.

 

בהזדמנות זו ברצוני להודות להם על עבודתם, זוהי הוכחה נוספת לעבודה מקצועית ללא משוא פנים, מסירות והשקעה מרובה כפי שמצופה מכל עובד עירייה.


לצפייה בסקר
 
 
בברכה,

 

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה
 

                 
"" 
 
 
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525