נציבות תלונות הציבור

הנציבות משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. המחלקה פועלת במדיניות של "דלת פתוחה", הנציבות מייצגת את הפונים בפני אגפי העירייה השונים ומטפלת במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, תודות ותלונות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית בהם הנדסה ובנייה, מיסים והיטלים, בעיות חניה ופיקוח, איכות הסביבה, שיפור פני העיר, חינוך ורווחה ועוד.

הנציבות מאפשרת לתושבים מגוון דרכי התקשרות. כל פניה המתקבלת במחלקה, נרשמת ומטופלת. על פי הנוהל חייב התושב לקבל תשובה תוך 14 יום מפנייתו, אלא אם הנושא מורכב ומחייב טיפול ממושך יותר.

נציב תלונות הציבור נוכחת בעת קבלת קהל של ראש העירייה ומסייע בטיפול בבקשות ובפניות התושבים מראש העירייה.

 

 

ניתן לקיים פגישות אישיות עם נציב תלונות הציבור בתיאום טלפוני מראש.
שעות קבלת קהל:

 ימים

 שעות

 ב' 15:00 - 18:00
 ד' 10:00 - 12:00


טלפון: 09-9591673

פקס': 09-9591652
מייל/דוא"ל - tlunotzibur@herzliya.muni.il
 


  

 דוחות שנתיים

 

 חוק חופש המידע

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525