מכרזי כוח אדם

לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה. 
בפקס 09-9591671 או בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 92/2016 - דרושים ספרנים  לספריות בתי ספר יסודיים - אילנות, ברנר, בר אילן והנדיב

מכרז פנים/חוץ מס' 92/2016 - דרושים ספרנים לספריות בתי ספר יסודיים - אילנות, ברנר, בר אילן והנדיב

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 31/10/2016.
11/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 139/2016 - דרוש/ה מנהל/ת ספריה - סניף נווה ישראל

מכרז פנים/חוץ מס' 139/2016 - דרוש/ה מנהל/ת ספריה - סניף נווה ישראל

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 31/10/2016.
11/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 100/2016 - דרושים ספרנים לספריית נוף ים

מכרז פנים/חוץ מס' 100/2016 - דרושים ספרנים לספריית נוף ים

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 31/10/2016.
11/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 144/2016 - דרושים/ות פסיכולוגים חינוכיים וממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים לאגף החינוך

מכרז פנים/חוץ מס' 144/2016 - דרושים/ות פסיכולוגים חינוכיים וממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים לאגף החינוך

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 31/10/2016.
11/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 142/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה

מכרז פנים/חוץ מס' 142/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 27/10/2016.
7/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 133/2016 - דרושים שמאים במדור השבחה

מכרז פנים/חוץ מס' 133/2016 - דרושים שמאים במדור השבחה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 27/10/2016.
7/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 115/2016 - דרוש/ה עוזר/ת למנהלת מחלקת אירועים

מכרז פנים/חוץ מס' 115/2016 - דרוש/ה עוזר/ת למנהלת מחלקת אירועים

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 27/10/2016.
7/10/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 125/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך של עיריית הרצליה

מכרז פנים/חוץ מס' 125/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך של עיריית הרצליה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 25/10/2016.
30/09/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100