מכרזי כוח אדם

שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר
לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 

ניתן לשלוח בפקס 09-9529143 או בדוא"ל:
michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 188/2018 - דרושים עובד/ת מוקד + ממלא/ת מקום עובד/ת מוקד

מכרז פנים/חוץ מס' 188/2018 - דרושים עובד/ת מוקד + ממלא/ת מקום עובד/ת מוקד

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 26/11/2018.
13/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 208/2018 - דרוש/ה רכז/ת פיתוח מנהיגות לשעת חירום

מכרז פנים/חוץ מס' 208/2018 - דרוש/ה רכז/ת פיתוח מנהיגות לשעת חירום

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 26/11/2018.
13/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 183/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מדור פיקוח ובקרה לפרויקטים תשתיתיים עירוניים

מכרז פנים/חוץ מס' 183/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מדור פיקוח ובקרה לפרויקטים תשתיתיים עירוניים

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 22/11/2018.
9/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 196/2018 - דרוש/ה מרכז/ת נושא ועדת החלטה (אגף רווחה)

מכרז פנים/חוץ מס' 196/2018 - דרוש/ה מרכז/ת נושא ועדת החלטה (אגף רווחה)

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 22/11/2018.
9/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 199/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס חט"ב "בן גוריון"

מכרז פנים/חוץ מס' 199/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס חט"ב "בן גוריון"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 22/11/2018.
9/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 197/2018 - דרוש/ה עו"ס תכנית "מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון" ביחידת נוער, צעירות  וצעירים (נוצ"ץ)

מכרז פנים/חוץ מס' 197/2018 - דרוש/ה עו"ס תכנית "מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון" ביחידת נוער, צעירות וצעירים (נוצ"ץ)

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 19/11/2018.
6/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 189/2018 - דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

מכרז פנים/חוץ מס' 189/2018 - דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 19/11/2018.
6/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 181/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי "בר-אילן"

מכרז פנים/חוץ מס' 181/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי "בר-אילן"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 19/11/2018.
6/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 198/2018 - דרוש/ה עו"ס קשישים

מכרז פנים/חוץ מס' 198/2018 - דרוש/ה עו"ס קשישים

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 19/11/2018.
6/11/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 185/2018 - דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי - התפתחותי (הארכת מועד הגשה)

מכרז פנים/חוץ מס' 185/2018 - דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי - התפתחותי (הארכת מועד הגשה)

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 19/11/2018.
23/10/2018
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525