מכרזי כוח אדם

שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר
לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 

ניתן לשלוח בפקס 09-9529143 או בדוא"ל:
michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 129/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ומערכת

מכרז פנים/חוץ מס' 129/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ומערכת

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 30/07/2018.
17/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 124/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת השבחה

מכרז פנים/חוץ מס' 124/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת השבחה

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 30/07/2018.
17/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 136/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי "אילנות"

מכרז פנים/חוץ מס' 136/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי "אילנות"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 26/07/2018.
13/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 119/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות

מכרז פנים/חוץ מס' 119/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 26/07/2018.
13/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 132/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס עירוני "תיכון חדש"

מכרז פנים/חוץ מס' 132/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס עירוני "תיכון חדש"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 131/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס חט"ב "יד-גיורא"

מכרז פנים/חוץ מס' 131/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס חט"ב "יד-גיורא"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 130/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "לב-טוב"

מכרז פנים/חוץ מס' 130/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "לב-טוב"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 135/2018 - דרוש/ה עוזר/ת למנהלת מחלקת תלונות הציבור

מכרז פנים/חוץ מס' 135/2018 - דרוש/ה עוזר/ת למנהלת מחלקת תלונות הציבור

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 105/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "יצחק נבון"

מכרז פנים/חוץ מס' 105/2018 - דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "יצחק נבון"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 115/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת - בי"ס "אופק"

מכרז פנים/חוץ מס' 115/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה ראשי/ת - בי"ס "אופק"

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום 23/07/2018.
10/07/2018
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525