מכרזי כוח אדם

לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה. 
בפקס 09-9591671 או בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 171/2016 - דרוש/ה סגן/נית מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי

מכרז פנים/חוץ מס' 171/2016 - דרוש/ה סגן/נית מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 161/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספרייה בבי"ס "תיכון חדש"

מכרז פנים/חוץ מס' 161/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספרייה בבי"ס "תיכון חדש"

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 160/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה

מכרז פנים/חוץ מס' 160/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 157/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מעקב ובקרה לאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מכרז פנים/חוץ מס' 157/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מעקב ובקרה לאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 167/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי

מכרז פנים/חוץ מס' 167/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 08/12/2016.
25/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 163/2016 - דרוש/ה מדריך/כה – בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה

מכרז פנים/חוץ מס' 163/2016 - דרוש/ה מדריך/כה – בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 05/12/2016.
22/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 162/2016 - דרוש/ה עו"ס - בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה

מכרז פנים/חוץ מס' 162/2016 - דרוש/ה עו"ס - בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 05/12/2016.
22/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 148/2016 - דרוש/ה עו"ס לתחום נכויות, אוטיזם

מכרז פנים/חוץ מס' 148/2016 - דרוש/ה עו"ס לתחום נכויות, אוטיזם

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 05/12/2016.
22/11/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100