מכרזי כוח אדם

שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר
לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 

ניתן לשלוח בפקס 09-9529143 או בדוא"ל:
michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 43/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת כבישים וניקוז

מכרז פנים/חוץ מס' 43/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת כבישים וניקוז

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 8/4/2018.
20/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 58/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת ראש העיר

מכרז פנים/חוץ מס' 58/2018 - דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת ראש העיר

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 8/4/2018.
20/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 48/2018 - דרוש/ה אדריכל/ית / מתכנן/נת ערים במחלקה להתחדשות עירונית

מכרז פנים/חוץ מס' 48/2018 - דרוש/ה אדריכל/ית / מתכנן/נת ערים במחלקה להתחדשות עירונית

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 8/4/2018.
20/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 69/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

מכרז פנים/חוץ מס' 69/2018 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 8/4/2018.
20/03/2018
מכרז - החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל/ת כללי

מכרז - החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל/ת כללי

קורות חיים, בצירוף תעודות והמלצות, המעידים על הכישורים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן בצירוף טופס
הגשת מועמדות בנוסח המצוי במשרדי החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ כשהוא מלא וחתום כנדרש, יש להגיש ידנית בלבד (אין לשלוח מסמכים בדואר ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני), בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 15:00, וזאת במעטפה חתומה, עד ליום 26.03.2018 בשעה 12:00 , לידי "ועדת האיתור למנהל הכללי של החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ (חל"צ)", במשרדי החברה, בכתובת: רחוב בן גוריון 2, הרצליה.
13/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 52/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת פיזיקה

מכרז פנים/חוץ מס' 52/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת פיזיקה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/03/2018.
9/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 57/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה/כימיה/ביוטכנולוגיה

מכרז פנים/חוץ מס' 57/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה/כימיה/ביוטכנולוגיה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/03/2018.
9/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 60/2018 - דרוש/ה ממלא/ת מקום עו"ס לתחום נכויות

מכרז פנים/חוץ מס' 60/2018 - דרוש/ה ממלא/ת מקום עו"ס לתחום נכויות

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/03/2018.
9/03/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 33/2018 - דרוש/ה בודק/ת תכניות תנועה וכבישים

מכרז פנים/חוץ מס' 33/2018 - דרוש/ה בודק/ת תכניות תנועה וכבישים

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/03/2018.
9/03/2018
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525