מכרזי כוח אדם

לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה. 
בפקס 09-9591671 או בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 9/2017 - דרוש/ה מנהל/ת אגף פיקוח על הבנייה

מכרז פנים/חוץ מס' 9/2017 - דרוש/ה מנהל/ת אגף פיקוח על הבנייה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 30/01/2017.
17/01/2017
מכרז פנים/חוץ מס' 174/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מרכז הגירה קהילתי ומועדון נוער עולה

מכרז פנים/חוץ מס' 174/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מרכז הגירה קהילתי ומועדון נוער עולה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11, הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 26/01/2017.
13/01/2017
מכרז פנים/חוץ מס' 5/2017 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת התנדבות

מכרז פנים/חוץ מס' 5/2017 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת התנדבות

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 26/01/2017.
13/01/2017
מכרז פנים/חוץ מס' 183/2016 - דרוש/ה שמאי/ת במדור השבחה

מכרז פנים/חוץ מס' 183/2016 - דרוש/ה שמאי/ת במדור השבחה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 26/01/2017.
23/12/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100