מכרזי כוח אדם

לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה. 
בפקס 09-9591671 או בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 166/2016 - דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתר בניה

מכרז פנים/חוץ מס' 166/2016 - דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתר בניה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/12/2016.
9/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 176/2016 - דרוש/ה מזכיר/ת שרות / פרונטדסק

מכרז פנים/חוץ מס' 176/2016 - דרוש/ה מזכיר/ת שרות / פרונטדסק

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/12/2016.
9/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 177/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספריה העירונית

מכרז פנים/חוץ מס' 177/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספריה העירונית

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 22/12/2016.
9/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 175/2016 - דרוש/ה מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת לאגף החינוך

מכרז פנים/חוץ מס' 175/2016 - דרוש/ה מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי/ת לאגף החינוך

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 19/12/2016.
6/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 172/2016 - דרוש/ה עו"ס לחוק סדרי דין באגף רווחה

מכרז פנים/חוץ מס' 172/2016 - דרוש/ה עו"ס לחוק סדרי דין באגף רווחה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 19/12/2016.
6/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 170/2016 - דרוש/ה עוזר/ת למנהל מחלקת תחזוקה ובינוי באגף תב"ל

מכרז פנים/חוץ מס' 170/2016 - דרוש/ה עוזר/ת למנהל מחלקת תחזוקה ובינוי באגף תב"ל

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 19/12/2016.
6/12/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 171/2016 - דרוש/ה סגן/נית מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי

מכרז פנים/חוץ מס' 171/2016 - דרוש/ה סגן/נית מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 161/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספרייה בבי"ס "תיכון חדש"

מכרז פנים/חוץ מס' 161/2016 - דרוש/ה ספרן/נית לספרייה בבי"ס "תיכון חדש"

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 160/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה

מכרז פנים/חוץ מס' 160/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
מכרז פנים/חוץ מס' 157/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מעקב ובקרה לאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מכרז פנים/חוץ מס' 157/2016 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מעקב ובקרה לאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח' סוקולוב 11 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 12/12/2016.
29/11/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100