חוקי עזר

אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד.
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת,
והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי.
עיריית הרצליה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

 

 

התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים, בהתאם לחוק העזר - להרצליה: (הצמדה למדד) (מס 2) התשמ"ד - 1984.


 

 

 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - דצמבר 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - נובמבר 2018


תעריפים לחוקי העזר - אוקטובר 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - ספטמבר 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - אוגוסט 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - יולי 2018

 
תעריפים לחוקי העזר - יוני 2018

תעריפים לחוקי העזר - מאי 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - אפריל 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - מרץ 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - פברואר 2018

 

תעריפים לחוקי העזר - ינואר 2018

 

 

  

   

 חוקי עזר לפי נושאים

  

 חוקי עזר משנים קודמות

 

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

 2012

 2011


 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525