ישיבות מועצה 2018

מועצת העיר הרצליה מונה כיום 19 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.


תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

 
המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים. 

 


 

להלן מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2018:
(עדכון אחרון:
25.6.18)

14.1.18 - ישיבה שלא מן המניין - הצעה להחלפת חוק עזר להרצליה - פתיחת עסקים וסגירתם 16.1.18
20.2.18
20.3.18
24.4.18
22.5.18
12.6.18 - ישיבה שלא מן המניין (צו המיסים - ארנונה) + ישיבה מן המניין ברצף.
24.7.18 - ישיבת מועצה מן המניין.

9.8.18 - ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא הצעת חוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע"ח - 2018
21.8.18 - ישיבת מועצה מן המניין הכוללת הזדהות חברי המועצה
              + ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה.

4.9.18 - בוטלה
9.10.18 - בוטלה 

 

ישיבת מועצה חגיגית תתקיים ביום רביעי ה-28.11.18 בשעה 19:00.

   
 

יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין.  לגבי פגרה, עפ"י החלטת מועצה יקבעו שני חודשים במהלך השנה כחודשי פגרה, בהם לא יקויימו ישיבות מן המניין.מקום ישיבות המועצה: 
אולם המליאה בבניין העירייה - רחוב בן גוריון 22 ('שער העיר' - קומה 7), הרצליה.

פתיחת הישיבה - 18:00. 
 
 


פרוטוקולים

 

מועצת העיר מתכנסת (מחויבת ע"פ חוק) אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים. לנוחותכם מצורפים בהמשך פרטיכלים (פרוטוקולים) מישיבות המועצה.   

 

 

פרוטוקולים מישיבות המועצה ה-18 - שנת 2018

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 74 מיום 21.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
 


ישיבה מן המניין מס' 73 מיום 21.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו (ישיבה 73+74):    
 
  

 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 72 מיום 9.8.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:      

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 71
מיום 24.7.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:   

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 70
מיום 12.6.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:   

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 69
מיום 22.5.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:  

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 68
מיום 24.4.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו: 

 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 67
מיום 20.3.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו: 
 

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 66
מיום 20.2.2018
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:

 

ישיבה מן המניין מס' 65
מיום 16.1.2018

סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו:
 
  
  
 


 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 64
מיום 14.1.2018

סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

←  צילום וידאו:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                             

                                        

 


 

 

ישיבות מועצה משנים קודמות:

 

 

 

2017

 

2016

  2015

 

  2014

 

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007


* לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על השנה הרצויה. 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525