ועדות בנושאי סביבה

ועדות בנושאי סביבה (הגדל)

ביום 15.7.2008 קיבלה מועצת העיר החלטה לאמץ מדיניות של קיימות רחבה יותר בעיר באמצעות הכרזה על הפיכתה של הרצליה לעיר בת קיימא.

 

לשם כך, קבעה בהחלטתה כי תוקם וועדה בראשות ראש העיר ובהשתתפות חברי מועצה, נציגי ציבור, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ומנהל היחידה לאיכות הסביבה, אשר, תדון בנושא ותכין הצעה מפורטת עם לוחות זמנים ותקציב על מנת להביא להפנמת הנושא ברמה המערכתית וליישום האמור לעיל.

 

ועדה זו הוקמה והחלה בתהליכי חשיבה ושיתוף ציבור לשם ישום מדיניות זו, ובין היתר ליוותה את הכנתה של תכנית זו.

 


 


צפו בסיכום (יוני 2013) ←
 


 

← פרוטוקול מועצת העיר כולל אישור תכנית לקיימות
← פרוטוקול וועדת קיימות 11/1/10
← מטרות וועדת הקיימות
← סיכום וועדת קיימות 18/1/2012
← מצגת וועדת קיימות


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525