סקירה שנתית

מידע אודות המחלקה לאיכות הסביבה ופועלהּ בהרצליה יוצג בימים הקרובים.

תודה והמשך ביקור נעים באתר החדש של עיריית הרצליה.

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100