רישוי ושילוט עסקים

מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישיון עסק. מחלקת שילוט עוסקת בנושאי השילוט בעיר.
אגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר
רישוי ושילוט עסקים (הגדל)

 

← כל המידע אודות הרפורמה ברישוי עסקים

 

← כל המידע אודות נגישות ברישוי עסקים

 

  

רישוי עסקים

 

מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר ונדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי.

לשימושכם צירפנו חוברת הנחיות לקבלת רשיון לעסק. מילוי נכון אחר ההוראות יקל על קבלת רישיון העסק. יש להדגיש שבאתר זה אין פירוט מלא של כל הדינים והתנאים הקיימים, אלא מדובר בכלי עזר אינפורמטיבי להבנת הנושא.

בטרם רכישה או השכרה של עסק ולפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם. בהתאם למידע הקיים בתיק העסק תוכל מחלקת רישוי עסקים לעדכן אותך האם צפויות בעיות כלשהן בקבלת הרישיון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש.
מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרשיון עסק בהקדם האפשרי.

 

בקשה לרישיון שלט

 

הנחיות לקבלת רישיון שלט

לידיעה: תקנה 14 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 קובעת מהו שלט הפטור מהיתר בנייה ולפיה:
"14.(א) התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים רבועים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.
      (ב) על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.
      (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה." 

המלצת הוועדה המייעצת לעניין פטור מתשלום אגרת שילוט תיווך נכסים

 

קובץ הנחיות לקבלת רישיון עסק

 

← עדכון תעריפים בתקנות רישוי עסקים (עדכון אחרון: ספט' 2017)

← ריכוז נתוני תוכנית לרישיון עסק (קובץ אקסל המכיל 2 גיליונות)

← אישור להצבת סוכה ברחוב

 

← נוהל בקשה לסגירת חורף

בקשה לרישיון עסק - קייטנה (מפרט טכני)

ריכוז נתוני תוכנית לרישיון עסק

 

נספח טכני - כחלק מתוכנית סניטרית לבתי אוכל

 

הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף

 

 

 קבלת קהל

  

רח' השרון 29, הרצליה

 א' ג' ה'  8:00 - 12:30
 ב'  16:00 - 17:30

* ביום ד' אין קבלת קהל 

 

שילוט ופרסום


מחלקת שילוט עוסקת בנושאי השילוט בעיר. המחלקה כפופה לאגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר.

בין היתר עוסקת המחלקה בנושאי שילוט עיסקי, פירסום חוצות ועל לוחות המודעות וכן שילוט הכוונה לרחובות ואתרים ציבוריים.

 

 

 

הגשת בקשה לרישוי עסקים


בקשה להצבת שלט תשלח אל וועדת השילוט המקצועית במשרדי האגף. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

← טופס בקשה להצבת שלט.
← הדמיה - באמצעות המחשב - של השלט על גבי העסק עצמו .

יש גם אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום המבוקש ושרטוט השלט המבוקש.

 

ועדת השילוט דנה בבקשה - מאשרת או דוחה.
לאחר אישור הבקשה נשלח רישיון להצגת השלט עם ספח התשלום (הרישיון בתוקף רק לאחר התשלום) ניתן לשלם בבנקים וכן בבנק הדואר, בקופת העירייה או באמצעות האינטרנט.

 


תוקפו של הרישיון לשנה בלבד בין התאריכים הבאים: 1/1 - 31/12 באותה שנה.
חידוש הרישיון יבוצע באופן אוטומטי בכל שנה עם הודעת התשלום.

 

הנחיות נוספות למציג השלט:
יש לדווח למדור שילוט בכתב, באופן מיידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל הסרתו.

 

חוק עזר להרצליה (מודעות ושלטים), התשס"ט - 2009
בקשה לרישיון שלט


 

 

פרסום חוצות


ברחבי העיר נמצאים אמצעי פרסום חוקיים
שלטי חוצות 2 מטר על 6 מטר ב- 11 מקומות קבועים. (באמצעות מכרז)
בתחנות אוטובוס - פרסום מואר ע"ג התחנות (באמצעות מכרז)
שלטי הכוונה לעסקים באיזור התעשייה ( באמצעות מכרז)
מתקני הכוונה על איי תנועה (באמצעות מכרז)
עמודי שילוט רחובות מוארים ועליהם שלטי פרסום חוצות ( באמצעות מכרז )
פרסום על גדרות באתרי בניה לתקופה מוגבלת עד סיום העבודה. (יש להגיש בקשה למחלקת שילוט)

 

המבקשים לפרסם יפנו ישירות לחברות שזכו במכרזים:
← החברה הכלכלית של הרצליה. אנא פנו למנהלת יחידת השילוט [שרון] בטלפון: 09-9712410  
← חוצות זהב - 11 שלטי חוצות 03-9562040 .
 

פרסום על לוחות המודעות העירוניים:
ברחבי העיר מוצבים 38 לוחות מודעות.
ההדבקה ע"ג הלוחות נעשית אך ורק באמצעות מחלקת שילוט.
התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום עפ"י גודל המודעה לתקופה של שבוע ימים ומעודכן לפי המדד כל חודש.
ההדבקה נעשית בימי חמישי בכל שבוע (יש להזמין הדבקה מראש בטלפון: 09-8358594).

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525