ניהול / פיקוח

  

 מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
3.1 ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מעל 2 מיליון שקלים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
3.1 (א)  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מתחת ל-2 מיליון שקלים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
3.2 ניהול ופיקוח מבנים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.3  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - מעל 5 דונם   20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.3 (א)   ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - עד 5 דונם 20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.4  ניהול פרויקטים - תכנון סטטוטורי  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
3.5 פיקוח על עבודות סלילת כבישים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525