בדיקות קרינה גני ילדים - 2014

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.
  בדיקות קרינה בגני ילדים - 2014 - חלק א'
  בדיקות קרינה בגני ילדים - 2014 - חלק ב'
  בדיקות קרינה בגני ילדים - 2014 - חלק ג'
  בדיקות קרינה בגני ילדים - 2014 - חלק ד'
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100