בדיקות קרינה בבתי ספר - 2014

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.
  בדיקות קרינה בבתי ספר - 2014 - חלק א'
  בדיקות קרינה בבתי ספר - 2014 - חלק ב'
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525