בדיקות קרינה גני ילדים - 2016

הורים יקרים,

בחודשים ינואר-פברואר 2016 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בגנים העירוניים בהרצליה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF ו-RF.

תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה. כמו כן מצויים הסברים ותקנות בדוחות המצורפים. בנוסף, קיימת גם האפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: www.sviva.gov.il ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה www.galit.co.il.

נבדק ע"י 'גלית' החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי ISO 9001 ותקן ישראלי ISO 14001 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

בכבוד רב,

יורם גבאי
יועץ מקצועי לבטיחות קרינה
גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

 

 

  בדיקות קרינה גני ילדים - 2016 - חלק 1 (אותיות א' - כ')
  בדיקות קרינה גני ילדים - 2016 - חלק 2 (אותיות ל' - ת')
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525