התוכנית אינה מאושרת * העירייה אינה שותפה עם גורם כלשהו שמוכר זכויות במקום * כל הרוכש עושה זאת על אחריותו בלבד

""
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100