אגף המינהל הכספי

 

בהתאם לפסק הדין של בית המשפט העליון ברע"א 2453/13 , נידרשות כל הרשויות המקומיות, ובכלל זה עיריית הרצליה, לחייב בארנונה את כל הנכסים שבתחום שיפוטן על פי שטח מדוייק (הכולל סנטימטרים).
לפיכך על העירייה לעדכן את כלל שטחי הנכסים בתחומה בשטח המדויק, ולצורך כך תבצע העירייה מדידות.
מכאן, השומה הנשלחת איננה שומה סופית, וכל שינוי שימצא בין השטח הרשום לשטח כתוצאה מן המדידה (תוספת או הפחתה) יעודכן מכאן ולהבא (למעט מקרים חריגים).

 

מחלקות האגף

ארנונה לתושב

תקציב העירייה

תשלומי העירייה

דוחות כספיים

רשות איתנה

 
  


 

כתובת האגף:
בניין לב העיר - בן גוריון 2, הרצליה

 

 שם תפקיד טלפון (09)  פקס (09)
 רוני חדד  גזבר העירייה ומנהל הכספים  9591522/3  9501210
 הילה רוזן, רו"ח  סגנית גזבר העירייה ומנהלת מח' תקצוב וכלכלה  9591526  9501210
 שלומי אסולין  מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה  9591601  9591697
 אהובה אטס  מנהלת מחלקת הגביה  9591601/9  9591697
 מ"מ זמני  חשב העירייה  9591552  9501210
 לאה סודובניק, עו"ד  מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים  9591535  9501210
 אורנה גולדפריינד, רו"ח  מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים  9594556  9501210
 מוטי לוביש  מנהל מחלקת שכר  9591637  9501210
 איזה קרדש, רו"ח  מנהלת בקרת תאגידים  9529873  9501210

  


 

הודעות לעיתונות:

אושר תקציב עיריית הרצליה לשנת 2017 - עיקר ההשקעה בחינוך ובשיפור פני העיר
סך כל התקציב הרגיל עומד על 899 מיליון ₪ * ותקציב הפיתוח (תב"ר) על 435 מיליון ש"ח
הרצליה קיבלה דירוג AAA הגבוה ביותר לאיתנות וליציבות כלכלית
רה"ע פדלון: "הדירוג מאפשר להרצליה להמשיך בתנופת הפיתוח של התיירות, המלונאות והעסקים ולהוות אבן שואבת"
פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות הוענק לראש עיריית הרצליה
ראש העירייה, משה פדלון: "הפרס מעיד על ההתנהלות האחראית והמקצועית של העירייה"
גזבר ומנהל הכספים הראשי של עיריית הרצליה יכהן כסגן נשיא לכספים במרכז הבינתחומי הרצליה

גזבר ומנהל הכספים הראשי של עיריית הרצליה יכהן כסגן נשיא לכספים במרכז הבינתחומי הרצליה

רו"ח גולן זריהן מסיים את תפקידו בעיריית הרצליה לאחר 12 שנים
1/08/2016
בצמרת הניהול הפיננסי: עיריית הרצליה קיבלה דירוג AAA הגבוה ביותר לאיתנות וליציבות כלכלית

בצמרת הניהול הפיננסי: עיריית הרצליה קיבלה דירוג AAA הגבוה ביותר לאיתנות וליציבות כלכלית

רק גופים בודדים בצמרת העסקית של ישראל זוכים לדירוג AAA ביניהם בנק לאומי, בנק הפועלים ועיריית הרצליה
28/12/2015
תקציב עיריית הרצליה לשנת 2016: עיקר ההשקעה - בחינוך ובשיפור פני העיר

תקציב עיריית הרצליה לשנת 2016: עיקר ההשקעה - בחינוך ובשיפור פני העיר

סך כל התקציב הרגיל עומד על 851 מיליון ש"ח ותקציב הפיתוח (תב"ר) על 391 מיליון ש"ח
2/12/2015
פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות הוענק לראש עיריית הרצליה

פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות הוענק לראש עיריית הרצליה

ראש העירייה, משה פדלון: "הפרס מעיד על ההתנהלות האחראית והמקצועית של העירייה"
18/02/2015
עיריית הרצליה זכתה בפרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות לשנים 2014-2013

עיריית הרצליה זכתה בפרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות לשנים 2014-2013

זאת בהמשך להודעה בתחילת החודש, כי הדירוג שלה ממשיך להיות AAA stable -
הרמה הגבוהה ביותר האפשרית בישראל
30/12/2014
הרצליה שנה נוספת בצמרת הניהול הפיננסי

הרצליה שנה נוספת בצמרת הניהול הפיננסי

העירייה קיבלה דירוג AAA הגבוה ביותר לאיתנות ויציבות כלכלית
8/12/2014
פרס הניהול התקין לעיריית הרצליה

פרס הניהול התקין לעיריית הרצליה

ראש העירייה, משה פדלון: "הפרס מעיד על ההתנהלות האחראית והמקצועית של העירייה"
23/02/2014
גם השנה בפסגת הניהול הפיננסי: עיריית הרצליה זכתה ב-AAA הדירוג הגבוה ביותר לאיתנות ויציבות פיננסית

גם השנה בפסגת הניהול הפיננסי: עיריית הרצליה זכתה ב-AAA הדירוג הגבוה ביותר לאיתנות ויציבות פיננסית

חברת הדירוג הבינלאומית מציבה את עיריית הרצליה בפסגת התאגידים החזקים בישראל
21/01/2014
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100