מחלקות האגף

מחלקת הכנסות העירייה

 

קבלת קהל:
ימים א' ג' ד' ה' 8:00-12:30
יום ב' 16:00-18:00 
 

מוקד ברורים:
ימים א'-ה' 8:00-16:00.
טלפון: 09.9591601

 

 שם תפקיד  טלפון (09) פקס' (09)
 שלומי אסולין  מנהל המחלקה  9591536  9597707
 אהובה אטס  מנהלת מחלקת הגביה  9591536  9597707

 

 

 

מחלקת הנהלת חשבונות

 

תפקידי המחלקה: 
← ריכוז, ניהול ורישום הפעולות הכספיות של מערכת הנהלת החשבונות באגפי וביחידות העירייה.
← קיום מערך בקרה על הפעולות הכספיות וכתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאי כספים.
← ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם.
← הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.

 

קבלת קהל:
יום ב' 08:00-18:00
 

 שם תפקיד  טלפון (09) פקס (09)
 יעל טבצ'ניק, רו"ח  חשבת העירייה  9591552  9501210
 מלכה שפי  מ"מ חשבת העירייה  9529843  9501210

 

 

מחלקת חוזים ותב''רים

 

תפקידי המחלקה:
← טיפול בחוזים ובהתקשרויות
← טיפול בערבויות הניתנות לעירייה
← ניהול ובקרת התקציב הבלתי רגיל (תב"רים).

 

קבלת קהל:

ימים א' - ה' 08.00 עד 15.00.
ביום ב' עד 17.00. 
 

 שם תפקיד  טלפון (09) פקס (09)
 אורנה גולדפריינד, רו"ח  מנהלת המחלקה  9591556  9501210
 אתי יהודה  מנהלת מדור ערבויות  9591537  9501210
 רחל גדעוני  פקידת הנה"ח  9529841  9501210
 

 

 

מחלקת נכסים וביטוחים

 

תאור פעילות המחלקה:

 

1. נכסים:
לעיריית הרצליה כ- 10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ- 27,000 דונם.
מחלקת הנכסים ממונה על ניהול נכסי העירייה הכוללים: מקרקעין פנוי, מבנים ושטחי ציבור.

המחלקה עוסקת בהתקשרויות חוזיות עם גורמים חיצוניים לענייני מכירה, רכישה, השכרה,
חליפין ומתן זכויות שימוש בנכסים, יציאה למכרזים, מעקב אחר התשלומים המתקבלים עבור
הנכסים העירוניים המניבים, טיפול בחכירות, בהפקעות לצרכי ציבור וברישום הנכסים ע"ש הרשות.

 

הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה

ספר הקצאות (תאריך עדכון: 11.4.18) 

 

2. ביטוח:
העירייה מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות ברשויות ציבוריות.
פוליסות הביטוח כוללות: פוליסות לביטוח אש; פוליסות שונות בגין חבויות הרשות; פוליסות תלמידים ופוליסות ביטוחי רכב.

מחלקת הביטוח אחראית על ניהול וטיפול בבטוחי העירייה בשלושה מישורים עיקריים:
טיפול בפוליסות וחידושן, ניהול שוטף של תביעות הרשות ותביעות צד ג' ובטיפול בפוליסות קבלנים.

 

קבלת קהל:
לפניות טלפוניות: 08:00 - 15:00.
לקבלת קהל: רצוי בתאום מראש.
פקס: 09-9543818.

 

 שם תפקיד  טלפון (09)
 לאה סדובניק, עו"ד  מנהלת המחלקה  9591534/5
 ענת דרור פזרקר  סגנית מנהלת המחלקה  9591583
 נעמה ברוק  עוזרת מנהלית  9591534/5
 סילביה גרינברג  רשמת מקרקעין  9529876
 ענת שם טוב  מנהלת מדור ביטוח  9591585
 עדי בירנבאום  צוות נכסים  9591584
 צופי גרשון  צוות נכסים  9529204

 

 

 

מחלקת תקצוב וכלכלה

 

תפקידי המחלקה:


← הכנת התקציב הרגיל של העירייה.
← פיקוח ומעקב תקציבי שוטף של התקציב הרגיל.
← טיפול ומעקב אחר הקצבות למוסדות וגופים נתמכים.
← פיקוח ומעקב אחר עמידה בנהלים ותקנות.
← ניתוח והפקת דו"חות כספים וניהוליים.
← עדכון תעריפים בחוקי העזר.
← התחשבנויות עם גופים ומוסדות.
← טיפול בתקני כוח אדם.
← עריכת בדיקות כלכליות, פיננסיות וניתוחי כדאיות.
← תכתובות שוטפות וחשבות אגף המינהל הכספי.

 

 שם תפקיד  טלפון (09) פקס (09)
 הילה רוזן, רו"ח  מנהלת המחלקה  9591530  9501210
 איילת גרמה  ס. מנהל המחלקה  9529855  9501210
 איבון בן צור  חשבת מינהל כללי  9591526  9501210

 


 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים.

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב 


 שם תפקיד  טלפון (09) פקס (09)
איזה קרדש, רו"ח  מנהלת המחלקה  9529873  9501210


 

מחלקת שכר

 

 שם תפקיד  טלפון (09) פקס (09)
 מוטי לוביש  מנהל המחלקה  9591637  9501210
 שוש טרוינה  ס. מנהל המחלקה  9591633  9501210
 


 
 

 


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525