רשות איתנה

הרצליה היא רשות איתנה
קראו את ההכרזה מתוך אתר משרד הפנים (13.3.2014)

 


 
הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה:

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין צרפתי רות מיום 29.11.2016

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין צרפתי רות מיום 29.11.2016

נכס במבנה ביה"ס חט"ב שמואל הנגיד, גוש 6527 חלקה 388
29/11/2016
הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין של אגודת  מגן דוד אדום, להקצאת שימוש בקרקע ובמבנה המצויים בחלקי חלקה 10, 34 ו-102 בגוש 6537

הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין של אגודת מגן דוד אדום, להקצאת שימוש בקרקע ובמבנה המצויים בחלקי חלקה 10, 34 ו-102 בגוש 6537

25/09/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פ"א את הוראות תב"ע הר/מק/2357 (504-0401893)

הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פ"א את הוראות תב"ע הר/מק/2357 (504-0401893)

14/07/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אייריס זנדר בע"מ

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אייריס זנדר בע"מ

נכס מס' 300 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
20/10/2015
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שי פרג'ון וקובי חיים

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שי פרג'ון וקובי חיים

נכס מס' 1200 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
30/12/2014
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ריטה רומנו

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ריטה רומנו

יחידה מספר 10 במרכז המסחרי נוף ים בהרצליה, חלקה 269 בגוש 6670
12/04/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין א.נ. בראנץ' בע"מ

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין א.נ. בראנץ' בע"מ

גוש 6523 חלקה 39
9/02/2016
הסכם חכירה שבין עירית הרצליה לבין United Israel Appeal Inc

הסכם חכירה שבין עירית הרצליה לבין United Israel Appeal Inc

חלקה 166 בגוש 6672
15/02/2016
הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים בישראל - לצורך הפעלתו של שבט "ארד"

הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים בישראל - לצורך הפעלתו של שבט "ארד"

מועצת העיר אישרה ביום 18.08.2015 את ההסכם
9/11/2015
הסכם שכירות לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל,  חנות מס' 66

הסכם שכירות לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 66

מועצת העיר אישרה ביום 19.5.2015 הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ציחי תמיר, לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 66, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 3.
19/05/2015
הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542

הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542

בהתאם לסעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש), נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 17.02.2015 הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542.
23/08/2015
הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) 511936759

הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) 511936759

16/06/2015
מרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל,  חנות מס' 62, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 13

מרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 62, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 13

25/11/2014
מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס' 1300, גוש 6670 חלקה 269

מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס' 1300, גוש 6670 חלקה 269

21/01/2014
מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס' 900, גוש 6670 חלקה 269

מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס' 900, גוש 6670 חלקה 269

21/01/2014
אולפנה צביה, גוש 6540 חלקות 55, 56, 81, 84, 100, ברחוב העצמאות 66

אולפנה צביה, גוש 6540 חלקות 55, 56, 81, 84, 100, ברחוב העצמאות 66

12/03/2014
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100