פיקוח ואכיפה

מטרות המחלקה
 
מחלקת הפיקוח הינה הזרוע המבצעת של העירייה לאכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר העירוניים - חוקי התנועה והחנייה, חוקים לשמירה על הסדר הציבורי, חוקי רישוי העסקים ועוד.

מטרת המחלקה הינו יצירת סדר ציבורי ואיכות חיים לתושבי העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה תוך שמירה על איזון בין ערכי החוק והסדר ובין פעילות סדירה באזורי מגורים, מרכזי בילוי, תרבות ועסקים.

 

 

פעילות המחלקה 
← אכיפת חוקי התנועה והחניה.
← המלצות לאגף רישוי עסקים בדבר היתרים לעסקים. מעקב אחר תביעות משפטיות עקב ניהול עסק ללא רישיון והמלצה להגשת כתבי אישום, טיפול ואכיפה כנגד עסקים המנוהלים ללא רישיון.
← מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
← טיפול ברכבים נטושים.
← הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.


 


 

דוחות פיקוח עירוני על מפגעי פסולת, גזם | הפעלת מפוחים | עישון | רחצה ביום | צרכי כלבים ועוד

 

רכזת דוחות פיקוח עירוני: גב' לימור הללי

קבלת קהל:

א' - ה': בין השעות 8:30  ל-13:00
יום ב' (בנוסף):בין השעות 16:00 ל-18:00.
              

כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.
טלפון: 09-9541021
פקס':  09-9597781
מייל: limor@herzliya.muni.il

 


 

תשלום דוח פיקוח עירוני

ניתן לשלם באמצעים הבאים:
1. בסניפי הדואר.
2. באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה בטלפון: 03-9275803.
     א. יש להקיש שלוחה 1
     ב. בעת בקשת מס' הדו"ח יש להקיש 2640 ואת מס' הדו"ח ברצף.

 


ערעור על דוח פיקוח עירוני:
תושב שקיבל דוח זכאי לערער על כך בכתב (מכתב או טופס ערעור) תוך חודש מיום קבלתו.
לאחר בדיקה וטיפול הערעור יועבר למתן תשובתו של התובע העירוני.
תשובת התובע העירוני תשלח לביתו של התושב בדואר רשום
תוך כ-חודש ימים.

 

 

בקשה להישפט:
תושב שערעורו נדחה יכול להגיש בקשה להישפט, למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך חודש מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני.
יש לנמק הבקשה ולשלוח בדואר לרח' השרון 29 לרכזת דוחות פיקוח עירוני - גב' לימור הללי.
הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט.
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.

 

 

גבייה ע"י משרד עו"ד סנדרוביץ:
לאחר סיום התהליך שצויין לעיל, דו"ח שלא שולם ולא התקבל בקשה להישפט, יועבר לגבייה מנהלית במשרדי עו"ד סנדרוביץ וכל ההתנהלות תהיה מול משרד זה בלבד.
בטל': 03-6113311 | פקס': 03-6113322.

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525