מחלקת מעקב ובקרה (דו"חות חניה ומדבקת 'אני מהרצליה')

חניה חינם בכחול לבן - נוספו אלפי מקומות חניה ותושבים בעלי מדבקת אני מהרצליה חונים חינם - לחצו לפרטים
טופס מקוון להנפקת תו חניה

 


 

כללי

אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי עוסק בין השאר גם באכיפת חוקי התעבורה והחניה להבטחת תנועה שוטפת בטוחה ונוחה לרווחת הנהגים והולכי הרגל. בנוסף, עוסק האגף בהסרת מפגעים ואכיפתם למען שיפור איכות הסביבה וחיי התושבים.

 


 

יצירת קשר:

 

 

 טלפון (09)

פקס (09)

דואר אלקטרוני

 מזכירות   9509223
 9509457
 9509458 
9509443
9597779 

 bathen@herzliya.muni.il

 ערעורי דוחות  9509223 9597780

 lawyer@herzliya.muni.il

 חלוקת תווים -
 מירב אבן צור    
 9509223 9509443

merave@herzliya.muni.il

 

 
ימי קבלת קהל ומענה טלפוני
כתובתנו: רחוב השרון 29

 

 יום

קבלת קהל 

מענה טלפוני

 א'

 ---

9:00 - 13:00

 ב'

 14:30 - 17:30

 ---

ג' - ה'

 8:00 - 11:00

 13:00 - 15:00

 

 


 

תווי חניה
תווי החניה מונפקים לתושבי הרצליה בלבד ואשר בתעודת הזהות שלהם מעודכנת הכתובת בהרצליה. תווים אזוריים מונפקים לתושבים המתגוררים ברחובות או אזורים המגבילים את החניה לתושב הרחוב/האיזור בזמנים קצובים בהתאם לתמרורים המוצבים במקום.

 

 

מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה:
1. רכב פרטי  -  צילום מרישיון רכב הרשום על שם התושב וכתובתו וצילום ספח ת.ז. המאשר שהינו תושב הרצליה, טופס ארנונה.
2. רכב חברה - יש לצרף אישור מהחברה, בצירוף צילום רישיון רכב וצילום ספח תעודת זהות המאשר שהינו תושב הרצליה.
3. רכב צבאי - יש לצרף אישור מהצבא, צילום רישיון רכב, צילום ספח תעודת זהות המאשר שהינו תושב הרצליה.
4. רכב מושכר - יש לצרף צילום הסכם עם חברת ההשכרה, צילום רישיון רכב וצילום ספח תעודת זהות, המאשר שהינו תושב הרצליה.
5. רכב שאינו רשום על שם תושב הרצליה - ומשתמש ברכב של אדם אחר מבן משפחה יש לצרף הצהרת עורך דין מבעל הרכב הרשום ע"ג רישיון הרכב ולצרף צילום רישיון רכב וספח תעודת זהות של מבקש התו המתגורר בהרצליה.

 

בנוסף לחניה חינם בכחול לבן המדבקה מעניקה:
1. חניה חינם בחניון החיצוני בקניון ארנה.
2. 50% הנחה בחניונים השייכים לעירית הרצליה.

 

 

תושבי חוץ - מידע אודות הנפקת תווי חניה עירוניים לתקופת שהייתכם בארץ. 
Foreign Residents - Information on parking permit applications


 


 

דוחות חניה

ערעורים - בקשות לביטול הקנס:

כל תושב שקיבל דוח חניה זכאי לערער על כך בכתב (מכתב או טופס ערעור) להגיש את בקשתו
בצרוף דוח החניה ולציין פרטים מלאים של המערער שם ומשפחה מס' תעודת זהות כתובת פרטים ומס' טלפון. ניתן לערער 30 יום מיום קבלת דוח החניה. לאחר בדיקה ורישום - יועבר הטיפול בדו"ח לשיקולו של התובע העירוני. תשובה על ההחלטה תישלח בדואר רשום ישירות למערער תוך כחודש ימים.

 

 

בקשות להישפט:
תושב המעוניין להישפט - ימלא את ספח הבקשה המצורף
לדו"ח, ינמק את בקשתו וישלח אותה למחלקת החניה.
הודעה על מועד הזימון לדיון בבית המשפט תישלח ע"י בית המשפט.


 

תשלום דוחות חניה:

תשלום דוחות חניה ניתן לשלם בטלפון באינטרנט ובכול הבנקים:
תשלומים באמצעות הטלפון 03-9275803 (שלוחה 2), בהוראה טלפונית 24 שעות ביממה
באמצעות אתר סיטי-פיי.   
 


  

איזי פארק - כרטיס חניה אלקטרוני
ניתן לרכוש בסניפי הדואר ובתחנות דלק 'פז' (YELLOW).

 

  

מדחנים
ניתן לרכוש כרטיסי חניה באמצעות מדחנים המוצבים באזור. 

 

 


חניית נכים שמורה   

 

ועדת התנועה מאשרת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה
על פי קריטריונים שנקבעו ואושרו עם ועדת הנגישות.
  ""

 

 

 

קריטריונים לאישור חניות נכים שמורות

עיריית הרצליה נוהגת להקצות חלק מהחניות ברחובות העיר לתושבים עם מוגבלות המתקשים בניידות: זאת במטרה לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר.
מקומות  החנייה  השמורים יוקצו אך ורק לנכים בעלי מוגבלות בניידות ובהתקיים כל התנאים הבאים:

← הגשת המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.          
← על המבקש להציג מסמכים המעידים שאחוזי הנכות שנקבעו לו נובעים ממוגבלות בניידות
           ולא מנכות כללית.                                             
← למבקש אושרו מעל 60% נכות בניידות לפחות על פי רשימת הליקויים בניידות של משרד הבריאות.
     (מותנה בהצגת מסמכים רפואיים מתאימים)*   
← המבקש מציג תו נכה מטעם משרד הרישוי כדין.
← המבקש הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ונוהג ברכבו או מוסע ברכב מטעם הביטוח הלאומי, ע"י בן משפחה המתגורר עמו באותה כתובת.
← למבקש אין חנייה פרטית הצמודה לבית. באופן יוצא מן הכלל, ועדת התנועה תבחן לאשר הבקשה בתנאי שהמבקש
     מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות (כפי שנקבע ע"י הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות
     או כי ועדה מקבילה של משרש הביטחון) ולא יכול להחנות בחניה הפרטית.
← הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה יפוג ברגע שיחול שינוי בתנאים המזכים.  
← תושב עם מוגבלות שהוקצתה עבורו חנייה, מתחייב להודיע ליחידה לתנועה ובטיחות בדרכים, בעיריית הרצליה,
    תוך 30 יום על כל שינוי בתנאים המזכים.
← תושב עם מוגבלות שהוקצתה לו חנייה זמנית מתבקש לדאוג ולהגיש בקשת הארכה חודש לפני תום הזכאות. 
    עם תום תקופת הזכאות תינתן הנחיה לביטול החנייה ולהסרת התמרור אלא אם כן אושרה הארכה.

 

לתשומת לב:
← המשך שימוש בחניית הנכים ע"י התושב עם המוגבלות או בני משפחתו, למרות שינוי התנאים המזכים, מהווה עבירה על החוק.
← בנוסף, שיקול לאישור הבקשה הינו קיום מצאי / מצוקת חניה ברחוב.   

 לפרטים נוספים:  

 טל גרנית  רכז ועדת תנועה  09-9591573
 קרן טלקר   מתאמת נגישות פיסית  09-9591669

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100