חניית נכים שמורה

ועדת התנועה מאשרת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה על פי קריטריונים שנקבעו ואושרו עם ועדת הנגישות
חניית נכים שמורה (הגדל)

ועדת התנועה מאשרת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה על פי קריטריונים שנקבעו ואושרו עם ועדת הנגישות

 

להלן הקריטריונים להגשת בקשה לחניית נכים שמורה:

← בעל תו נכה על שם מגיש הבקשה.
← מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך ועדה רפואית ממשלתית.
← נכות גפיים תחתונות מ- 60% ומעלה לנוהגים בעצמם.
← נכות גפיים תחתונות מ- 70% ומעלה למי שבן משפחתו נוהג עבורו.
← ברשות המבקש אין חניה פרטית צמודה לביתו.
← הקצאת החניה מותנית במצאי החניה באזור.

בקשות שלא על פי הקריטריונים הנ"ל יועלו בועדת חריגים.

 

 

טופס בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לרכב נכה

 
לפרטים נוספים: 

 קרן טלקר   מתאמת נגישות פיסית  09-9591669

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100