פיקוח עירוני

פיקוח עירוני (הגדל)

ברירות משפט על מפגעי פסולת, גזם, הפעלת מפוחים
עישון | רחצה בים | צרכי כלבים ועוד

(נא לא לפנות בעניין דוחות חניה)

 

מזכירת סגן מנהל אגף פיקוח ובטחון ורכזת ברירות משפט: גב' לימור הללי

 

ימי קבלת קהל ומענה טלפוני 

 יום

קבלת קהל 

מענה טלפוני

 א'

 ---

9:00 - 12:00

 ב'

 15:00 - 17:30

 ---

ג' - ה'

 9:00 - 12:00

 13:00 - 15:00

 

תושבים יקרים, שימו לב!
אין יותר קבלת קהל בימי שישי.

              

כתובת: רחוב יוסף נבו 6, הרצליה 
טלפונים: 09-9541021 / 09-9719473
פקס':  09-9597781
מייל: limor@herzliya.muni.il

 


 

תשלום דוח פיקוח עירוני

ניתן לשלם באמצעים הבאים:
1. בסניפי הדואר.
2. באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה בטלפון: 03-9275803.
     א. יש להקיש שלוחה 1
     ב. בעת בקשת מס' הדו"ח יש להקיש 2640 ואת מס' הדו"ח ברצף.

 


ערעור על דוח פיקוח עירוני:
תושב שקיבל דוח זכאי לערער על כך בכתב (מכתב או טופס ערעור) תוך חודש מיום קבלתו.
לאחר בדיקה וטיפול הערעור יועבר למתן תשובתו של התובע העירוני.
תשובת התובע העירוני תשלח לביתו של התושב בדואר רשום
תוך כ-חודש ימים.

 

 

בקשה להישפט:
תושב שערעורו נדחה יכול להגיש בקשה להישפט, למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך חודש מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני.
יש לנמק הבקשה ולשלוח בדואר לרח' השרון 29 לרכזת דוחות פיקוח עירוני - גב' לימור הללי.
הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט.
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.

 

 

גבייה ע"י משרד עו"ד סנדרוביץ:
לאחר סיום התהליך שצויין לעיל, דו"ח שלא שולם ולא התקבל בקשה להישפט, יועבר לגבייה מנהלית במשרדי עו"ד סנדרוביץ וכל ההתנהלות תהיה מול משרד זה בלבד.
בטל': 03-6113311 | פקס': 03-6113322.

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525