הביטחון שלך - המשימה שלנו

במהלך שנת 2015 החלה העירייה להפעיל את יחידת השיטור העירוני. תפקיד היחידה הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה.

יחידת השיטור העירוני תפעל בכל ימות השבוע, לאורך כל היממה, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, הפיקוח העירוני ומוקד הביטחון באגף הביטחון פיקוח וסדר ציבורי.

מוקד הביטחון ירכז את הפניות וינתב אותן אל הסיירת או אל המשטרה בהתאם לאופי הפנייה.היחידה פועלת מכוח סמכות העירייה בפקודות העיריות ונושאי פעילותה הוגדרו בתקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ב - 2011 כדלהלן:

← שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת.
← סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים.
← מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.

 

""

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525