לשכת סגני רה"ע


שם: מאיה כץ
תפקיד: סגנית ומ"מ רה"ע (סיעה - צעירים נטו)
כתובת: רח' הנדיב 2, הרצליה
טלפון: 09-9591511
פקס: 09-9591595
דוא"ל:

mayak@herzliya.muni.ilשם: איה פרישקולניק
תפקיד: סגנית רה"ע (סיעה - חזון וניסיון)
כתובת: רח' הנדיב 2, הרצליה
טלפון: 09-9591507
פקס: 09-9529860
דוא"ל: ayap@herzliya.muni.il


שם: צבי וייס
תפקיד: סגן רה"ע (סיעה - הליכוד)
כתובת: רח' הנדיב 15, הרצליה
טלפון: 09-9591514
פקס: 09-9591595

סגן רה"ע ללא שכר עד 30 אפריל 2016.
גב' עפרה בל תמונה לתפקיד סגן ללא שכר במקומו של מר וייס בתום כהונתו.

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100