מכרזים

שלום רב,

עדכון כתובת הגשת ההצעות למכרזים מעתה ואילך:
ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
בן גוריון 22, הרצליה.
בימים א', ג', ד' ו-ה' בשעות 09:00-13:00 וביום ב' בשעות 16:00-18:00.

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
10-2017-18 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה חלקה 1 בגוש 6525 30/03/2017 08/05/2017 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100