מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה קומה 2
בימים א', ג', ד', ה' בשעות 09:00-12:00 וביום ב' בשעות 17:00-18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד.
 
לבירורים:
אתי שרעבי, רו"ח
מנהלת תחום מכרזים ותמיכות
טלפון: 09-9529822

  

תוצאות מכרזים לשנים 2017 ו-2016
       (עדכון 23 ביולי 2017)

 

 

למעבר למאגר היועצים

 


  

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
4-2018-18(עדכון מועד הגשת ההצעות ושאלות הבהרה) להפעלת צהרונים בגני ילדים(נפלה טעות סופר ומצורף קובץ מעודכן ) 06/03/2018 16/04/2018 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525