מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה (קומה 2)
בימים א', ג', ד' ו-ה' בשעות 09:00-13:00 וביום ב' בשעות 16:00-18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד.


 

תוצאות מכרזים לשנים 2017 ו-2016
(עדכון 23 ביולי 2017)

 


טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
22-2017-18 להשכרת חנות מס' 1600 במרכז המסחרי נוף ים בהרצליה חלק מחלקה 269 בגוש 6670 17/08/2017 04/09/2017 חדש
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525