מכרזים חדש

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
2-2017-18 אבטחת אירועים 09/01/2017 30/01/2017 מעודכן
4-2017-18 הפעלת בית דיור לקשישים עצמאיים זכאי משרד הקליטה 09/01/2017 20/02/2017 מעודכן
42-2016-18 (מצ"ב אקסל עם הצעת המחיר מעודכנת) הספקה, שדרוג והחזקה של מערכות תקשורת אינטרנט מהיר קווי ואלחוטי במוסדות חינוך ובגופי סמך של העירייה 15/12/2016 30/01/2017 מעודכן
6-2017-18 רכישה, התקנה ואחזקה של מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך, במתקני עירייה ובשטחים ציבוריים ברחבי העיר הרצליה 16/01/2017 06/02/2017 חדש
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100