מכרזים חדש

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
4-2018-18(עדכון מועד הגשת ההצעות ושאלות הבהרה) להפעלת צהרונים בגני ילדים(נפלה טעות סופר ומצורף קובץ מעודכן ) 06/03/2018 16/04/2018 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525