שקיפות מידע

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה
חופש המידע נחקק על ידי הכנסת במאי 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. בהכרת החוק בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי, פותח החוק פרק חדש במשפט הציבורי בישראל. חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן, על מנת להביע דעות ולפרסם מידע, חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות לגישה למקורות מידע הנמצאים בידי הרשויות. ללא זרימה חופשית של מידע, לא יוכל הממשל הדמוקרטי במדינה לשמור על ציביונו

בהתאם לכך פועלת עיריית הרצליה בשקיפות שלטונית מלאה.
דו"ח פעולות העירייה
מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה. הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים ויחידותיה.
נציבות תלונות הציבור
הנציבות משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה ומחלקותיה
ועדות עירוניות ופרוטוקולים
הוועדות העירוניות הפועלות בעיריית הרצליה - רשימת יושבי הראש (יו"ר)
הצהרת נגישות
בעיריית הרצליה רואים חשיבות רבה בשירות איכותי ובמתן שירות שוויוני ומלא ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט
מבקר העירייה
ממצאי דו"ח מבקר העירייה מוצגים לעיני תושבי העיר, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה
חוק חופש המידע - איכות הסביבה
עיריית הרצליה מעמידה לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי
הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה
לעיריית הרצליה כ-10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ-27,000 דונם
דוברות העירייה
לשכת דוברת עיריית הרצליה אחראית על ייצוג העירייה, הפעולות באמצעי התקשורת ובערוצי המדיה השונים.
תמיכות
צפו בהודעה לציבור, תבחינים לבקשות וטפסים לבקשה. בנוסף , צפו בתמיכות משנים קודות
תקציב עיריית הרצליה לשנת 2015: עיקר ההשקעה - בחינוך ובשיפור פני העיר

תקציב עיריית הרצליה לשנת 2015: עיקר ההשקעה - בחינוך ובשיפור פני העיר

סך כל התקציב הרגיל עומד על 826 מיליון ש"ח ותקציב הפיתוח (תב"ר) על 328 מיליון ש"ח

26/11/2014
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525