שאלות ותשובות

""

סטודנטים יקרים, לקבלת תשובה אנא לחצו על השאלה הרלוונטית עבורכם:

יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות לרכז הסטודנטים העירוני:
טלפון:
09-9530707  

דוא"ל: students@herzliya.muni.il

 

 

כיצד ניתן לבדוק האם אני זכאי/ת לקבל מלגה?

הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים.

לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד אני יודע/ת אם מוסד הלימודים שלי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)?

ניתן לבדוק זאת באתר המל"ג. סטודנטים הלומדים במוסד שאינו מוכר ע"י המל"ג לא זכאים לקבל מלגה.

לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

מה גובה המלגה אותה ניתן לקבל?

גובה המלגות נע בין 2,000-5,000₪ ונקבע על פי כמות הזכאים למלגה באותה שנה.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

במידה וקיבלתי הודעה שנמצאתי זכאי/ת, מה עלי לעשות על מנת לקבל את המלגה?

סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגה יידרשו לבצע שעות פעילות לטובת הקהילה, בהתאם לגובה המלגה.
לדוגמה, מלגה בגובה 2,000₪ נדרשות 20 שעות פעילות לטובת הקהילה.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

מתי נפתחת האפשרות להגיש בקשות?

מדי שנה, מעט לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית, יוצא "קול קורא" להגשת בקשות למלגה. ה"קול הקורא" מגדיר את מסגרת הזמנים במהלכה ניתן להגיש בקשה למלגה, והוא מתפרסם באתר העירייה, עמודי פייסבוק עירוניים, מקומונים ועוד.
לעיתים מתפרסם "קול קורא" נוסף בתקופת סיום שנת הלימודים, המהווה סבב השלמה למלגה של אותה שנת לימודים.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

מתי אדע אם נמצאתי זכאי/ת למלגה?

מעט לאחר התאריך האחרון להגשת בקשות למלגה, עם סיום השלמת המסמכים ועיבוד הבקשות,
מתכנסת ועדת המלגות לבחינת הבקשות ולאחריה יפורסמו תשובות.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

מתי בפועל אקבל את כספי המלגה?

בסוף שנת הלימודים האקדמית נערך טקס עירוני בו מקבלים המלגאים את המענק הכספי שנקבע.
לתשומת לבכם, המלגאים יקבלו את מלוא הסכום רק לאחר שהשלימו את מכסת שעות הפעילות לטובת הקהילה שנקבעה עבורם.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

היכן ניתן לבצע את שעות הפעילות לטובת הקהילה?

ישנם מוקדי פעילות רבים בעיר הנוגעים במגוון רחב של אוכלוסיות. המלגאים מופנים למחלקת ההתנדבות של העירייה ומשובצים במוקדים לפי העדפותיהם, נתוניהם האישיים והצורך במוקדים השונים.
לראש העמוד לראש העמוד

*

לראש העמוד לראש העמוד

מה קורה במידה ולא סיימתי את שעות הפעילות לטובת הקהילה? האם עדיין אקבל את כספי המלגה?

קבלת המלגה מותנת בסיום מכסת שעות הפעילות.
מלגאי/ת שלא השלימ/ה את שעות שנקבעו עד טקס חלוקת המלגות, לא ת/יקבל את מלוא הסכום במעמד זה. באישור ועדת המלגות, ניתן יהיה להשלים את מכסת השעות עד לסיום השנה הקלנדרית (דצמבר באותה שנה) ואז לקבל את כספי המלגה.
לראש העמוד לראש העמוד

========================================================

לראש העמוד לראש העמוד
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525