דף זה כולל את ההודעה לציבור, תבחינים וטפסים

תבחינים למתן תמיכה

 

תבחיני רווחה - הרכב סל מזון

 

הנחיות להגשת טפסים

 

טפסים מקוונים לבקשת תמיכה

(אתר הרישום יהיה פתוח עד לתאריך 26.02.2017) 

הערה - יש להיכנס לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן Internet Explorer, אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
 


 

ניתן להגיש בקשה עד ה-26 בפברואר 2017

 


 

הודעה לציבור - הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2017


מוסדות הפועלים בעיר הרצליה, אשר פעילותם אינה למטרות רווח (להלן – "המוסדות"), יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, בריאות, שירותים לגיל השלישי, חינוך במערכת הפורמאלית, חינוך במערכת הבלתי פורמאלית לרבות ספורט עממי, מלגות, תנועות נוער, זהות יהודית דמוקרטית, בעלי חיים, אגרות והיטלי פיתוח, איכות הסביבה, כוללים, שיעורי תורה, ספורט תחרותי בוגרים, ילדים ונוער.

את הבקשות יש להגיש על-פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות (שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, והתבחינים שנקבעו על-פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית הרצליה.

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להירשם באתר הרישום (החל מיום ראשון, 15.1.2017) ולהגיש את הבקשות בהתאם להליך המפורט באתר לרבות מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הנדרשים שם.

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות האתר בלבד.
האתר יהיה פתוח להרשמה מתאריך 15.01.2017 עד לתאריך 26.02.2017.


לשאלות בנוגע לאופן ההרשמה באתר ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות, רו"ח אתי שרעבי, בטלפון 09-9529822 בימים ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 12:00-08:00, או בדוא"ל TMICHOT@herzliya.muni.il.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך 15.02.2017.


שימו לב!

1. בתאריך 16.02.2017 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, עד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד.

2. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.

 


בכבוד רב,
יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 


 

סיכום תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות:
2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100