ועדות עירוניות

ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
(לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על שם הוועדה המסומן בצבע כחול)ועדות חובה (ושמות יושבי הראש)

• ועדת מכרזים - טובה רפאל
• ועדת כספים - משה פדלון (מעבר לעמוד ישיבות מועצת העיר)
• ועדה לקידום זכויות הילד - משה פדלון

• ועדת איכות הסביבה - תום סטרוגו

• ועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה) - משה פדלון
• ועדת משנה לתכנון ובניה - משה פדלון

• ועדת תמיכות - מקצועית - יהודה בן עזרא

• ועדת ביקורת - יריב פישר
• ועדת ערר לארנונה 
        צוות א - עו"ד חי חיימסון
        צוות ב - עו"ד גיא סלם
        צוות ג - עו"ד אריה אגולסקי
• ועדת מל"ח - משה פדלון
• ועדת ביטחון - יוסי קוממי

• ועדת הנחות בארנונה - משה ועקנין
• ועדת קליטה - צבי וייס
• ועדת בטיחות בדרכים - מאיה כץ
• ועדת נרצחי טרור - משה פדלון
• ועדת חינוך - איה פרישקולניק
• ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול - איה פרישקולניק
• ועדת רכש ובלאי - יהודה בן עזרא
• ועדת משנה לתמיכות - אלעד צדיקוב
• ועדת הקצאת קרקע - משה פדלון

 

ועדות רשות (ושמות יושבי הראש)

• ועדת תנועה עירונית - ועדה מייעצת לרשות תמרור - דורון גילר

• ועדת נגישות - יהונתן יסעור 

• ועדת הנהלה - משה פדלון

• ועדת סיוע בדיור - אהרון סלצברג

• ועדת השמות - משה פדלון 

• ועדת הרווחה - טובה רפאל 

• ועדה לבחירת יקיר העיר - משה פדלון

• ועדת הנצחה - משה פדלון

• ועדת פס"ח - טובה רפאל

• ועדה לשימור אתרים - צבי וייס
• ועדת השקעות - מ"מ גזבר  

• ועדה לקשרים בינלאומיים/חוץ - עפרה בל 

• ועדה לבחירת עובדים בכירים - משה פדלון או סגנו  

• ועדת הנחות בחינוך - איה פרישקוניק 
• ועדת מתן מלגות לסטודנטים - איה פרישקולניק 

• ועדת פיסול - ליאת תימור

• ועדת פשרות - מ"מ גזבר 

• ועדה לבחירת אזרחי כבוד - צבי וייס 

• ועדה לעידוד עסקים קטנים - גרי גוזלן  

  

 

חברות בנות ותאגידים 

• החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון)
• תאגיד הביוב והמים
• החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה)
• מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ
• עמותת בני הרצליה
• חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל)
• הנהלת מתנ"ס בית פוסטר
• עמותת האנסמבל

• דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ
• עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר) 
• מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות

• תאגיד הקבורה עירוני 
• הנהלה בית אבות הרב קוק

• ועד עמותת על"ה
• החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים

 


עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100