ועדות עירוניות

ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
(לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על שם הוועדה המסומן בצבע כחול)

 


רשימת הוועדות 

 

ועדה יושב ראש פרוטוקולים לפי שנים
ועדת כספים משה פדלון 2018 | 2017 | 2016 | 2015
ועדה לקידום זכויות הילד משה פדלון 2018 | 2017 | 2016
ועדת מכרזים
(עדכון אחרון - 5.11.2018) 
טובה רפאל 2018 | 2017 | 2016
ועדת איכות הסביבה  תום סטרוגו  2018 | 2017 | 2016  
ועדה מקומית לתכנון ובניה
(מליאה) 
משה פדלון   
ועדת משנה לתכנון ובניה משה פדלון   
פטור למכרז להסכמי פיתוח יהודה בן עזרא   
ועדת תמיכות 

ועדת תמיכות מקצועית
ועדת המשנה לתמיכות

מקצועית:

יהודה בן עזרא 

משנה:

עופרה בל

2018 | 2017 | 2016 | 2015

סיכום תמיכות במוסדות ציבור

ועדת ביקורת  יריב פישר  2017 | 2016 | 2015
ועדת תנועה
ועדה מייעצת לרשות תמרור
דורון גילר  2018 | 2017 | 2016 
ועדת נגישות  יהונתן יסעור  20182017 | 2016 
ועדת תרומות  יהודה בן עזרא  20182017
ועדת השלושה  יהודה בן עזרא  20192018 
ועדת שמות 
טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר
משה פדלון  2016 | 2015 | 2014 
ועדת הנצחה 
טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר
משה פדלון  2016 | 2015 | 2014  
ועדת נרצחי טרור משה פדלון   
ועדת בטיחות בדרכים מאיה כץ  2017 | 2016  
ועדת חינוך  איה פרישקולניק  2017 | 2016   
ועדת ביטחון  יוסי קוממי  2016 
ועדת שקיפות  יוסף לונדון  2017 
ועדה לשימור אתרים  צבי וייס  2017
ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים  משה פדלון  2018 | 2017 | 2016 
ועדת ערר לארנונה כללית
צוות א' - עו"ד חי חיימסון
צוות ב' - עו"ד אריה אגולסקי
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 
ועדת הנחות בארנונה משה ועקנין  פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם ניתנים לפרסום מטעמי צנעת הפרט של הפונים
ועדת קליטה  צבי וייס   
ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי 
ועדת רכש ובלאי יהודה בן עזרא   
ועדה לבחירת יקיר העיר משה פדלון  


* רשימת יושבי ראש וכל החברים בוועדות העירייה 

 

 


 

חברות בנות ותאגידים 

• החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון)
• תאגיד הביוב והמים
• החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה)
• מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ
• עמותת בני הרצליה
• חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל)
• הנהלת מתנ"ס בית פוסטר
• עמותת האנסמבל

• דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ
• עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר) 
• מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות

• תאגיד הקבורה עירוני 
• הנהלה בית אבות הרב קוק

• ועד עמותת על"ה
• החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים

 


עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525