הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה

מאגר היועצים של עיריית הרצליה 2018
מרכזת הועדה: עדי בן יהודה
טלפון: 09-8980949 [בין השעות 09:00-12:00]
דוא"ל: yoatzim@herzliya.muni.il

 

בימים אלה מתפרסם מאגר היועצים של עיריית הרצליה.
על המציעים המעוניינים להירשם למאגר לקרוא את ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018 המופיעה מטה.

  

הזמנה להציע הצעות מספר 01/2018
הזמנה להציע הצעות בדבר הגשת
מועמדות להיכלל במאגר היועצים
של עיריית הרצליה
לחצו לעיון

 

לתשומת לב המציעים: מעת לעת יפורסמו תחומים נוספים. יש להתעדכן באתר העירוני.

← למעבר למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה.

 


 להלן רשימת התחומים אליהם ניתן להירשם כעת:
 

 מס'  מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
 1 1.1 עורך תוכניות בניין עיר קטנות 5-10 דונם 20/03/18 10/04/18
 2 1.2 עורך תוכניות בניין עיר בינוניות 10-100 דונם 20/03/18 10/04/18
 3 1.3  עורך תוכניות בניין עיר גדולות / מתאריות מעל 100 דונם  20/03/18  10/04/18 
 4 1.4 עורך תוכניות בניין ערים קטנות עד 5 דונם  20/03/18  10/04/18 
 5 1.5 עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום השימור  20/03/18  10/04/18 
 6 1.6  עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום התשתיות  20/03/18  10/04/18 
 7 1.7  עורך תיק תיעוד  20/03/18  10/04/18 
 8 2.1 אדריכל מבנים בשטח בנוי עד 1,000 מ"ר  20/03/18  10/04/18 
 9  2.2 (א) אדריכל מבנים בשטח בנוי מעל 1,000 מ"ר  20/03/18   10/04/18
 10 2.3  אדריכל לתכנון מבנים לשימור  20/03/18  10/04/18 
 11 3.1 ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מעל 2 מיליון שקלים  20/03/18  10/04/18 
 12 3.1 (א)  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מתחת ל-2 מיליון שקלים  20/03/18  10/04/18 
 13 3.2 ניהול ופיקוח מבנים  20/03/18  10/04/18 
 14 3.3  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - מעל 5 דונם   20/03/18  10/04/18 
 15 3.3 (א)   ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - עד 5 דונם 20/03/18  10/04/18
 16 3.4  ניהול פרויקטים - תכנון סטטוטורי  20/03/18  10/04/18 
 17  3.5 פיקוח על עבודות סלילת כבישים  20/03/18  10/04/18 

 

נוהל משרד הפנים להקמת מאגר יועצים

 הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה:

 

""

 

* לצפייה ב'קול קורא' בפורמט PDF נגיש

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525