לפניך מכרזי העירייה בתחומי כח אדם ומודעות דרושים (ללא מכרז). 
לבירורים ניתן לפנות אל
מחלקת מכרזים גיוס ומיון כ"א באגף משאבי אנוש.