המחלקה לתכנון רב שנתי (אסטרטגי) היא גוף פנים – רשותי חוצה ארגון, אשר עוסק בתכנון אסטרטגי עירוני ארוך טווח, בשילוב כלי ניהול ועשייה חדשניים, העושים שימוש במתודולוגיות של שיתוף ושותפות.
עבודת המחלקה מבוססת על חשיבה ארוכת טווח והצבת מטרות דינאמיות להתפתחות העיר העתידי, מהן נגזרים יעדים ברי השגה ומפורטים לתכניות ביניים.


טבלת אנשי קשר - המחלקה לתכנון רב שנתי (אסטרטגי)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
בן רביד מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי (אסטרטגי) 09-8782913 ben@herzliya.muni.il
אלינור מלך אוליאל מתכננת אסטרטגית בתחום החינוך 09-7434526 ElinorM@herzliya.muni.il
מאיר קובה סטודנט המחלקה MeirK@herzliya.muni.il