אגף אסטרטגיה, פרויקטים וחדשנות בעיריית הרצליה הוקם במטרה לתת מענה לאתגרים מורכבים ולעבודה רב-תחומית המשלבת מספר רב של יחידות עבודה לרבות גורמי חוץ ומשרדי ממשלה על מנת לשרטט את פניה של העיר הרצליה בעשורים הבאים. בין תחומי האחריות של האגף ניתן למנות פיתוח כלי מדיניות, ריכוז ואיסוף מידע המשמש להליכי הפיתוח ומעקב אחר יישום התכניות האסטרטגיות של העירייה.

עבודת האגף מבוססת על חשיבה ארוכת טווח והצבת מטרות דינאמיות להתפתחות העיר העתידית, מהן נגזרים יעדים ברי-השגה ומפורטים לתכניות ביניים. האגף עוסק הן במישור התכנוני-הנדסי והן באספקטים של אופי המרחב הציבורי ופיתוח תשתיות פיסיות, לצד פיתוח הקהילות השונות, תכנון מוסדות הציבור והקצאת משאבים לטובת שיפור המרקם החברתי של אוכלוסיית העיר הרצליה.

העבודה באגף מתחלקת בין מספר יחידות מוכוונות תכנון רב-שנתי, אשר עובדות בתיאום זו עם זו במטרה לספק השלמה רוחבית לפעילות השוטפת של מחלקות העירייה

 


מ"מ זמני
סמנכ"ל עיריית הרצליה ופרויקטים
09-9591506
אוהד מוגרבי
מתכנן אסטרטגי
09-9530707
אפרת צרפתי
מנהלת מחלקת מיזמים, תהליכים ומעקב
09-9738946
אירנה גולדנברג
מנהלת מחלקת מוסדות חינוך וציבור במנהל הנדסה
09-9530706
עדן מנגבוו
מנהלות להתחדשות עירונית/תכניות מתאר
שלהבת רמון
מזכירת אגף
09-9591500