מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
5.1  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח מעל 100 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18  

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.2  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח של 10 עד 100 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18 

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.3  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח של עד 10 דונם 

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1    
5.4  אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח מעל 5 דונם 

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.5  אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח עד 5 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18   

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.6  אדריכל נוף למרחבים ציבוריים עירוניים

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.7  אדריכל נוף לפיתוח בשטח מבנה ציבורי

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.8 מתכנן פיתוח ונוף לחידוש גינות, שבילים וחצרות ציבוריים

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1