מינהל נשים בעיריית הרצליה

מינהל נשים בעיריית הרצליה פועל לקידום השוויון המגדרי בקרב התושבות והתושבים וכן העובדות והעובדים. 
המינהל מקיים קשרי עבודה עם גופים מגוונים העוסקים בתחומי שוויון ומגדר, כגון הרשות לקידום מעמד האישה, משרדי ממשלה, כנסת, עמותות, שגרירויות וכן עם האגפים והמחלקות השונות בעירייה. 

גנית לב ארי
ראשת מינהל נשים
09-9549444